Svašek Hydraulics supplier Watersportverbond

Svašek Hydraulics zal zich de komende jaren opnieuw verbinden aan het Watersportverbond. Hiermee gaan zij deel uitmaken van de ondersteuning van de Delta Lloyd Kern en Talentploeg.

Svašek Hydraulics is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in haven, kust en rivier engineering en is bij uitstek vakkundig in het analyseren en traceren van stroming, golven en de dynamiek van water.

Sterke samenwerking
De samenwerking die het Watersportverbond met Svašek opnieuw aangaat heeft al een heel sterk fundament. Svašek leverde al twee keer eerder voor de Olympische spelen (2008 en 2012) stroomvoorspellingen. Het Watersportverbond ervaart Svašek als een heel betrouwbare partner die nauwkeurig werk levert en meedenkt in de behoeften van de Delta Lloyd Kern en Talentploeg.

‘Het zeilspelletje is zeer complex, waarbij de zeilers te maken hebben met veel onzekere variabelen. Dankzij de voorspellingen van Svasek, kunnen we de variabele stroom beheersen en kan de zeiler het overzicht bewaren.’, aldus Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond.

Direct resultaat
Dat de analyses van Svašek direct positieve bijdrage hebben gehad op de prestaties van de Delta Lloyd kern- en Talentploeg zeilers is volgens Maurice Leeser evident.

Dinsdag 17 december vond er een bijeenkomst plaats tussen de Delta Lloyd Kern- en Talentploeg en Svašek. Dit leidde tot levendige discussies waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. De bijeenkomst luidt een begin in van een duurzame en intensieve samenwerking.

In aanloop naar de Olympische spelen in Weymouth 2012 hebben de Olympische zeilers veel getraind met de informatie die Svasek hen leverde, zo hadden zij een optimale voorbereiding naar wat nu een succesvolle Olympische Spelen genoemd kan worden.

Grillige stroming
In aanloop naar de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro verwacht het Watersportverbond met de analyses van Svašek een voorsprong te creëren op de concurrentie.

Ook Svašek is verheugd over deze samenwerking. ‘We maken met onze computermodellen gedetailleerde voorspellingen van de stromingen. Het wedstrijdgebied in Rio wordt gekenmerkt door een sterke en veranderlijke stroming rond de aanwezige eilanden en kapen, en een goed inzicht hierin is heel belangrijk voor de prestaties van de zeilers. Wij zijn blij met onze expertise daaraan bij te kunnen dragen’.

Het Watersportverbond is zeer verheugd met deze overeenkomst en ziet uit naar een intensieve, langdurige samenwerking die de kans op medailles op de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro een goed geworteld fundament geeft.

MER commissie oordeelt positief over Svašek rapport Hedwigepolder

Het onderzoek dat Svašek Hydraulics heeft uitgevoerd naar de aanslibbing in de Hedwigepolder geeft volgens de MER Commissie om een aantal redenen een realistischer beeld van de snelheid waarmee het plangebied zal opslibben en de ruimtelijke variatie daarin.

Deze opslibbing verloopt volgens het rapport van Svašek niet met gemiddeld 0,7 tot 1cm per jaar gedurende de eerste 15 jaar zoals voorspeld met het in het MER gebruikte model, maar met gemiddeld 4,5 – 5,5 cm per jaar in de Hedwigepolder. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de invang van sediment die zal optreden vanaf het moment dat zich pioniervegetatie op het slik gaat vestigen.