Zinkerleidingen Evides

Onderdeel van het leidingennetwerk van Evides Waterbedrijf zijn diverse zinkers onder grote waterwegen zoals rivieren en kanalen. Een deel van..

Golfcondities haven Harlingen

Voor de Waddenzeekust zijn door Rijkswaterstaat de hydraulische randvoorwaarden (HR) bepaald, waaronder de extreme golfcondities bij wisselende waterstanden. Om ook..

Metocean studie Djibouti

Bepalen van de extreme golfcondities en waterstanden bij Djibouti m.b.v. SWAN en beschikbare metingen.

Dekking kabels Middelplaat

TenneT TSO is eigenaar van twee 150 kV-kabelbundels die de hoog dynamische Westerschelde ter plaatse van de Middelplaat kruisen. De..